Psihoterapija in psihosocialno svetovanje
Svetovanje nudi sistematičen, ciljno usmerjen celosten pristop k obravnavi posameznikove čustvene in duševne stiske.

Vključite se v pogovorni proces s Kognitivno vedenjskim pristopom, kjer terapevt oziroma svetovalec uporablja znanstveno potrjena in učinkovita psihološka sredstva za pomoč ljudem s čustvenimi stiskami in psihološkimi težavami oziroma motnjami.

 

Pomoč nudimo na področju depresije, tesnobe, paničnih napadov, fobij, skrbi, neprijetnih telesnih simptomih, neodločnosti, neobvladovanja jeze, manjše samopodobe,...

 

Če navedemo besede doc.dr. Janeza Mlakarja psihosocialno svetovanje ni delo po nekem »kalupu«, kot je to značilno za staromodne terapevtske pristope, pač pa je proces v katerem je klient sam akter, svetovalec pa ga spremlja ob njegovih spremembah. Vsako človeško življenje je proces, znotraj katerega se dogajajo želene in neželene stvari, dobre in slabe, koristne in nekoristne. Proces kot celota pa je v vsakem primeru dober, enkraten, spoštovanja in sprejemanja vreden. 


Tako gledamo na svoje kliente in želimo, da tudi oni sebe vidijo tako. Nikomur ne koristi, če ga označimo s pacientom, moteno osebnostjo, nevrotikom ipd. Če se klient sam poistoveti s takšnimi nalepkami, utrpi še večjo škodo. Psihosocialni svetovalec naj bi vsakomur pomagal najti njemu lastno identiteto, na katero je lahko ponosen in jo v življenju predano uresničuje kot vrednoto. Pri delu s klienti običajno uporabljamo kognitivno vedenjsko terapijo.

 

Ena od dodanih vrednosti pri nas je tudi ta, da se zavedamo, kako je ob vzpostavitvi čustvenega in duševnega ravnovesja potrebno ob psihoterapevtski obravnavi vključiti tudi pravilno telesno aktivnost in urejeno prehrano. Tako vam lahko po vaši želji terapevt, izobražen tudi na področju športnega treniranja in prehranskega svetovanja nudi koristne strokovne predloge.

 

Skozi pogovorni proces se klient nauči postati sam sebi terapevt in s pomočjo različnih intervenc vpliva na kakovostnejše razreševanje svojih nekonstruktivnih vzorcev.

 

Poudariti je potrebno tudi, da se za psihosocialno svetovanje odloči vedno več populacije brez patoloških motenj in bolezni, temveč z namenom izboljšati kvaliteto življenja. S pomočjo pogovornega in edukacijskega procesa, strategij in tehnik se posameznik nauči in razume lasten kognitivno vedenjski model, ozavesti svoje misli, razume svoja čustva in se nauči ravnati z njimi in s tem omogoči bolj mirno in kakovostno življenje.