Psihoterapevtsko svetovanje
Psihosocialno svetovanje ter psihoterapija sta področji obravnave duševnih procesov, ki skozi proces znotraj osebne interakcije (pogovora) med klientom in svetovalcem/terapevtom spodbudita pozitivno življenjsko spremembo in s tem zmanjšanje in odpravo duševnih stisk.

V izvornem pomenu se beseda svetovanje nanaša na dajanje nasvetov in napotkov, vendar pa gre pri psihosocilanem svetovanju za nekaj drugega. Svetovanje je namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev. Pri procesu uporabljamo številne tehnike svetovalnega pogovora, ki lahko izhajajo iz različnih psihoterapevtskih in svetovalnih šol. Pomembno vejo predstavlja kognitivno vedenjski pristop, kjer svetovalec/terapevt pomaga klientu prepoznatI omejujoče ali moteče miselne vzorce, ki negativno vplivajo na čustva in vedenje ter posledično na počutje. Pomaga klientu pri razumevanju njegovih težav ter spreminjanju miselnih in vedenjskih vzorcev, ki te težave ohranjajo. Psihološko svetovanje je znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na specifičnih teorijah, metodah in tehnikah. Proces zajema vrsto tehnik in pristopov, ki obravnavajo naše misli, čustva in vedenje. Naša čustva in vedenje niso neposredno odvisni od zunanjih dogodkov, pač pa je pomembno, kakšen pomen in kako interpretiramo dogodke, torej od lastnih miselnih oziroma kognitivnih procesov. 

 

Če navedemo besede doc.dr. Janeza Mlakarja psihološko in socialno svetovanje ni delo po nekem »kalupu«, kot je to značilno za staromodne terapevtske pristope, pač pa je proces v katerem je klient sam akter, svetovalec pa ga spremlja ob njegovih spremembah. Vsako človeško življenje je proces, znotraj katerega se dogajajo želene in neželene stvari, dobre in slabe, koristne in nekoristne. Proces kot celota pa je v vsakem primeru dober, enkraten, spoštovanja in sprejemanja vreden. 


Tako gledamo na svoje kliente in želimo, da tudi oni sebe vidijo tako. Nikomur ne koristi, če ga označimo s pacientom, moteno osebnostjo, nevrotikom ipd. Če se klient sam poistoveti s takšnimi nalepkami, utrpi še večjo škodo. Psihosocialni svetovalec naj bi vsakomur pomagal najti njemu lastno identiteto, na katero je lahko ponosen in jo v življenju predano uresničuje kot vrednoto. Svetovanje nudimo tako mladostnikom kot odraslim osebam.

 

Želite...

  • uspešno spoprijemanje z obremenjujočimi življenjskimi situacijami?
  • uspešno upravljati s stresom?
  • premagati tesnobo, strahove, različna depresivna in otožna stanja?
  • zgraditi pozitiven odnos do svojega telesa in prehranjevanja?
  • premagati negotovost pred pomembnimi odločitvami?
  • najti smisel življenja skozi lastne vrednote?
  • premagati izčrpanost in izgorelost?
  • premagati težave v medosebnih odnosov?

 

Ameriško združenje za svetovanje (ACA) svetovanje opredeljuje kot profesionalen odnos za opolnomočenje raznolikih posameznikov, družin in skupin, da dosežejo cilje na področju duševnega zdravja, blagostanja, izobrazbe in kariere (ACA, 2010).

 

Evropsko združenje za svetovanje (EAC) svetovanje definira kot interaktivni učni proces, v katerega sta vključena svetovalec in klient (posamezniki, družine, skupine in institucije). Svetovanje se ukvarja z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, sprejemanjem odločitev, shajanjem s kriznimi situacijami, izboljševanjem odnosov, razvojnimi problemi, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in zunanjimi konflikti. Splošni cilj svetovanja je ponuditi klientu priložnost, da se na sebi lasten način prizadeva živeti bolj domiselno in zadovoljujoče kot posameznik in član širše družbe (EAC, 2013).

 

Vabljeni na prvi posvet.

Kontakt info@centerterapij.si